Mosca Bruno - home

Bolzano
 

Produkty podléhající spotřební dani

Pro produkty, které jsou předmětem spotřební daně, jako  líh, víno, pivo, rostlinné oleje, benzín a nafta, působí Firma Mosca Bruno v pozici „registrovaného příjemce“ z pověření  firmy, která má v úmyslu nakupovat produkty podléhající spořební dani a tím na sebe přebírá vystávající závazky na svoje vlastní číslo plátce spotřební daně, tak jak vyplývá ze směrnice č. 118/08/CE a zákona „D.Lgs. Nr. 48“ z 29. května 2010, tak jako ze znění  „Testo Unico sulle Accisa (D.L. 504 del 26.10.1995)“, jako například:

  • Otevření ZÁRUKY pro obdržení zboží ve vlastním skladu
  • Uzavření elektronického průvodního dokumentu e-AD, který doprovází zboží, v systému EMCS.
  • Zaplacení spotřební daně příslušnému orgánu (Tesoreria Provinciale dello Stato) prostřednictvím  vzorového dokladu Mod. F24.
  • Vedení  ověřené evidence nakládek /vykládek zboží a záruky v elektronické podobě.
  • Vydání dokumentu DAS (zjednodušený průvodní dokument), který doprovází zboží  z Bolzána do místa dodávky.
  • Vyplnění všech dalších formalit ze strany celního úřadu.
Produkty podléhající spotřební dani

Abychom mohli působit v této podobě, je nutné mít plnou moc ze strany zahraničních dodavatelů, se kterými spolupracujete nebo máte v úmyslu spolupracovat. Stejně tak pro vnitřní účely vyžadujeme plnou moc z Vaší strany a v obou případech vyplněná na hlavičkový papír s ověřeným podpisem.

Pro oba případy Vás prosíme obrátit se na nás pro obdržení příslušného formuláře.

Pro produkty, které jsou předmětem spotřební daně, jako líh, víno, pivo, rostlinné oleje, benzín a nafta, působí Firma Mosca Bruno v pozici „registrovaného příjemce“ z pověření firmy, která má v úmyslu nakupovat produkty podléhající spořební dani a tím na sebe přebírá vystávající závazky na svoje vlastní číslo plátce spotřební daně, tak jak vyplývá ze