Mosca Bruno - home

Bolzano

Fusti di birra

Naše firma nabízí vedení evidence oběhu vratných obalů.

Jistě víte, že vratné obaly registrované v účetnictví ve smyslu článku art.15 odstavec 4 je nutno zaznamenat do evidence oběhu vratných obalů, tak jak uvedeno v zákonu D.L. nr. 331 del 31.08.1993 se změnami v zákonu 427 del 30.10.1993.

Jestliže máte zájem o tuto službu, prosíme Vás o plnou moc pro vedení této evidence. Pro zjednodušení procedury Vám rádi zašleme faksímile, které je nutno převést na hlavičkový papír a s podpisem odeslat zpět nám.